Skip to main content

Drush

Drush

Ljudi koji rade sa Drupalom mogu da se podele u dve grupe:

  1. Oni koji koriste komandnu liniju
  2. Oni koji ne koriste komandnu liniju

Ako spadate u drugu grupu, može da postoji nekoliko razloga za to:

Drush je tu da nam olakša život

Ha, pravljenje šeme nekom modulu i testiranje različitih opcija se može pokazati kao noćna mora, ako ne noćna mora, onda kao veliki napor na desnu ruku koja mišem barata: disable module, pa klik na uninstall, pa klik na module, pa... znate već.

Evo jednog trika, par komandi u jednoj liniji koja će sve to uraditi automatski za modul koji se zove custom_stuff:

drush -y dis custom_stuff ; drush -y pm-uninstall custom_stuff ; drush -y en custom_stuff

Copy, paste, enter, gotovo.

Događaji u zajednici