Skip to main content
1

Drush

Ljudi koji rade sa Drupalom mogu da se podele u dve grupe:

  1. Oni koji koriste komandnu liniju
  2. Oni koji ne koriste komandnu liniju

Ako spadate u drugu grupu, može da postoji nekoliko razloga za to:

  1. Opravdani razlog: %nema%
  2. Neopravdani:
    1. Imate strah od komandne linije i tih geek stvari
    2. Koristite Windows
    3. Šta je to uopšte komandna linija?!

Komandna linija je upravo to što joj ime kaže: linija na kojoj unesete komandu koju direktno izdajete računaru za razliku od upravljanja koje se obavlja korišćenjem grafičkog okruženja (GUI).

Kod Mac i Linux operativnih sistema, koristi se terminal, na Windows računarima koristi se CMD (Start, pa tamo dole imate Run... i tu unesete cmd ili možda imate da piše direktno Command prompt).

Pošto kod korisnika Windows računara nedostaju komande koje su na većini Linux/Unix sistema dostupne, potrebno je da se instalira ili Cygwin http://cygwin.com/ ili Git for Windows http://msysgit.github.io/ koji sem *nix komandi sadrži i podršku za git.

Upotreba drush-a i komandne linije zahteva jednu radionicu (koju uskoro planiramo) jer nije reč samo o komandnoj liniji i drush-u već čitavom konceptu lokalnog razvoja i upotrebe git-a za upravljanje kodom.

Ovo je samo savet da se upustite u avanturu sa komandnom linijom jer vam to može uveliko olakšati upravljanje drupal sajtom.

Ovako najčešće izgleda komandni prompt:

mladen:~/Sites/balccon.loc/sites/all 11:45:04 $

Prvo je ime korisnika, sledi putanja (direktorijum) gde se nalazite, vreme (čisto da znam kad je šta bilo) i znak $ nakon čega trepće kursor i čeka komandu. Neke od najčešćih komandi su:

$ drush dl ime_projekta

Preuzimanje Drupal modula, teme ili samog Drupala pri čemu drush zna gde treba šta da bude snimljeno (sites/all/modules/ itd)

$ drush up

Skraćeno od update, radi update modula i samog drupala, čuva bekap i ako dođe do problema, vraća na kako je i bilo

$ drush updb

Skraćeno za updatedb, odnosno update baze ali ne i modula. To ide automatski sa update ali nekad je potrebno i da se posebno uradi

$ drush en ime_projekta

Aktivira neki projekat. Postavlja pitanje da li smo sigurni a to može da se preskoči tako što se doda i -y (assume yes) posle en. Modul se deaktivira sa dis

$ drush help some_command

Niko ne zna sve napamet niti tako treba da bude. Samo drush izlistava sve komande a konkretna pomoć je dostupna sa help i neka komanda koja vas interesuje (npr drush help archive_dump).

Za iskusnije

Proverite odakle ste preuzeli drush sa git komandom

$ git remote -v

Ukoliko niste preuzeli sa git onda je dovoljno da znate da se nove verzije (i razvoj) nalaze na github a ne na drupal..org (mnogi su razlozi za to).

Ako ste preuzeli sa gitom ali sa Drupala, treba da promenite izvor koda što se lako radi sa:

$ git remote set-url origin https://github.com/drush-ops/drush.git
$ git pull
$ git checkout 6.2.0
$ drush --version
 Drush Version   :  6.2.0

 

Događaji u zajednici