Skip to main content
Internet of Things + Drupal 8 - Andor Koza i Goran Nikolovski

Internet of Things + Drupal 8 #drupalmeetupsu

Kako Internet of Things tehnologije i Drupal 8 mogu da funkcionišu zajedno predstavili su nam Andor Koza i Goran Nikolovski iz kompanije Studio Present. Andor nam je predstavio prototipe uređaja za „smart watering“ (pametno zalivanje), kao i prototip uređaja za kontrolu pristupa (access control), dok nam je Goran ispričao kako je ostvarena komunikacija između samih uređaja i korisničkog interfejsa i Drupal servisa koristeći Websocket server i REST API. Korisnički interfejs koristi React JS komponente, te smo imali priliku da se upoznamo i sa načinom njihove implementacije na Drupal 8 platformi.

Andorovu i Goranovu prezentaciju možete preuzeti ovde.

Događaji u zajednici