Skip to main content
1

DrupalCon Prague 2013 - Dan #3

Keynote: The paradox of open growth - Lisa Welchman

Lisa je ona koja pomaže Drupal zajednici oko bolje organizacije, usmeravanja i upravljanja. Ona je istakla pojedine faze koje open source zajednica (ali i bilo koja druga, kao na primer radni kolektiv u maloj firmi) prolazi od postanka, preko prirodnog rasta i haosa do pravog oblika upravljanja.

Jedna od najbitnijih poruka, po mom mišljenju, je da upravljanje zajednicom treba da bude u skladu sa onim kakav nam je kod, po standardima.

Let’s fix file and media handling once and for all - @slahrsm

Media handling je oduvek bila bolna tačka Drupala i o tome se uglavnom vodila diskusija ovde. Nažalost, D8 još uvek nema ni naznaku dobrog alata za upravljanje multimedijom. U toku diskusije su se istakli mnogi problemi koji su postojali u prošlosti i začeti planovi kako to da se ispravi, međutim, trenutno se ne vidi jasno da li ćemo dobiti dobar alat za upravljanje multimedijom u D8.

Kolega Čaba kaže:

WF Tools FTW @ Pfizer

Godinama je jedan od većih problema u radu sa Drupalom bio nedostatak jasne dev-stage-prod workflow strategije. Većina postojećih alata nudi rešenje ili za problem sadržaja ili za upravljanje promenama u kodu.

WF Tools je framework za koordinisani deployment Drupal koda, sadržaja i podešavanja sa centralnog upravljačkog servera.

WF Tools omogućava da više timova istovremeno rade na istom projektu. Promene svakog tima mogu biti nezavisno primenjene što omogućava veoma fleksibilan razvoj.
https://prague2013.drupal.org/session/wf-tools-ftw-pfizer

Have you been stalking your servers?

Uvod u neke od najkorišćenijih servisa za monitoring servera.
https://prague2013.drupal.org/session/have-you-been-stalking-your-servers

Automate Drupal deployments with Linux containers, Docker and Vagrant

LXC je po pitanju resursa lagan metod virtualizacije koji se oslanja na Linux kernel cgroup funkcionalnost (kernel verzija >= 2.6.24). Predstavlja jednu od opcija za brz i lagan deployment.

Docker pojednostavljuje i ubrzava proces kreiranja i upravljanja LXC masinama (Linux containers).

Vagrant 1.1 + LXC plugin omogućava kontrolu, kreiranje i upravljanje LXC masinama (Linux containers), predstavlja alternativno rešenje za po pitanju resursa zahtevne Vagrant VirtulBox mašine.
https://prague2013.drupal.org/session/automate-drupal-deployments-linux-...

Frontend Ops

Frontend OPS veštine će vam omogućiti da podesite automatsko testiranje na greške i regresije, i to pre nego što one dospeju u master verziju koda.

PhantomJS alat pruža gotovo beskrajne opcije za testiranje CSS regresija, network waterfall logovanje, praćenje YSlow rezultata i još mnogo toga – i sve to na bazi svakog commit-a.
https://prague2013.drupal.org/session/frontend-ops

Monitoring Drupal in An Infrastructure as Code age.

Monitoring infrastrukture je i dalje jedan od najsloženijih zadataka. Ipak, u ovom dobu infrastrukture kao koda mnogo ljudi još uvek koriste alatke koje nisu adekvatno prilagođene. Ovo predavanje će vam približiti kako da sagledate monitoring vaše infrastrukture iz drugog ugla, automatizovanog ugla, i koji alati pružaju najbolje opcije za monitoring samog Drupala.
https://prague2013.drupal.org/session/monitoring-drupal-infrastructure-c...