trikovi

Programsko kreiranje prevoda noda

View user profile.
29
Nov
2010

Zaista, da ne postoje teški klijenti, većina nas bi zaboravila koliko fleksibilan Drupal može biti i kako je njegova arhitektura dovedena skoro do savršenstva. API = Awesome Programming Interface!

Drush je tu da nam olakša život

View user profile.
22
Oct
2010

Ha, pravljenje šeme nekom modulu i testiranje različitih opcija se može pokazati kao noćna mora, ako ne noćna mora, onda kao veliki napor na desnu ruku koja mišem barata: disable module, pa klik na uninstall, pa klik na module, pa... znate već.

Evo jednog trika, par komandi u jednoj liniji koja će sve to uraditi automatski za modul koji se zove custom_stuff:

drush -y dis custom_stuff ; drush -y pm-uninstall custom_stuff ; drush -y en custom_stuff

Copy, paste, enter, gotovo.

Syndicate content